Amerika’da Üniversite Eğitimi

 Amerika’da Üniversite Eğitimi

Amerikan Eğitim Sistemi’nin temel taşları ezbere dayanmayan, araştırmacı, kendine güvenli bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle de günlük ders saatleri ülkemize göre daha azdır ve sosyal aktivitelere olanak sağlar. Bu nedenle de Amerika’da Lisans Eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

ABD’de 4000’den fazla yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Bunlardan 210’dan fazlası 4 yıllık ve 1500’den fazlası ise 2 yıllıktır. Yüksek öğrenim kurumları idare bakımından özel okullar ve devlet okulları olarak ayrılabilir. Eğitimin kalitesi ve verilen diplomaların geçerliliği açısından özel okullarla devlet okulları arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan okulun onaylı olmasıdır. Hem özel hem de devlet okullarında öğrenim paralıdır. Ancak devlet desteğinden yararlanmaları sebebiyle devlet okullarının ücretleri özel okullara göre daha düşüktür. Öte yanan devlet okulları özel okullara göre öğrenci mevcudu bakımından daha kalabalıktır.

a- Devlet Üniversitesi veya Özel Üniversite

İster devlet üniversitesi isterse özel üniversite olsun alacağınız diploma aynıdır. Devlet üniversiteleri, özel üniversitelere göre daha ekonomiktir. Özellikle de üniversiteyle aynı eyalette yaşayan öğrenciler için. Ancak bazı öğrencilerimiz özel okulların devlet okullarından daha kötü olduğu düşüncesinde olmaktadır. Bu görüş Amerika için geçerli değildir. Çünkü dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki Stanford University, Princeton University, Yale University vb. Özel üniversitelerdir.

b- Kolejler – Üniversiteler – Enstitüler

Amerika’da Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini alacağınız kurumlar Colleges, Universities ya da Institutes olabilir. Sanılanın aksine hepsi aynı dereceyi size kazandıracaktır. Kısacası College mezunu da olsanız 4 yıllık lisans diplomasına sahip olabilirsiniz, Institute mezunu da olsanız aynı 4 yıllık lisans diplomasına sahip olabilirsiniz.

Colleges: (Kolejler) Amerika’da kolej terimi yüksek öğrenim kuruluşu anlamındadır. Colleges genellikle daha az sayıda öğrenciye sahip okullardır. Çoğunlukla sadece önlisans ve lisans eğitimi verir. Küçük olması nedeniyle öğrencilerin öğretim görevlileriyle ilişkileri daha kolaydır. Örnek: Dartmouth College, Boston College, Amherst College, Swathmore College, Babson College gibi. Amerika’da ayrıca 2 yıllık meslek yüksekokulu anlamına gelen Community College terimi de vardır. Ancak bu iki kavramı karıştırmamak gereklidir. Community College’larla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Universities: (Üniversiteler) Universities genellikle şehir merkezlerine yakındır ve öğrenci sayısı yüksektir. Ön lisans, Lisans, Master ve Doktora programları sunarlar. Araştırma olanakları oldukça iyidir. Örnek: Harvard University, Princeton University, Stanford University, Cornell University gib.

Institutes: (Teknoloji Enstitüleri) Institutes genellikle belli branşlarda uzmanlaşırlar. Institutes of Fashion, Institutes of Technology, Institutes of Art and Design gibi. Öğrencilerimiz Institute kelimesi gördüklerinde o okula gitmek konuunda endişeli yaklaşabilmektedir. Ama dünyanın en bilinen ve saygın üniversitelerinden biri olan MIT (Massachusetts Institute of Technology) de bir Teknoloji Enstitüsüdür. Diğer örnekler: California Institute of Technology (CalTech), Georgia Institute of Technology (Gatech) vb.

Community Colleges, Junior Colleges, Technical Institutes): Community Coleges iki yıllık ön lisans programı veren okullardır. Diplomanızı aldıktan sonra çalışmaya başlayabileceğiniz gibi 4 yıllık bir üniversite programının 3. ve 4. sınıflarını okuyarak da lisans diplomasına sahip olabilirsiniz. Comunity Colleges detay sayfası için tıklayın.

Amerika’da yıllık ortalama üniversite eğitim maliyeti 10.000 USD 40.000 USD arasıdır (Fiyatlar bir yıllıktır. Konaklama ve yemekler dahildir. Amerika’da lisans eğitimi genellikle 4 yıldır). Bu masraflardan Okul ücretleri, harçlar, konaklama (yurtta kalıyorsanız), yemekler ve sağlık sigortası direkt olarak okula ödenmektedir.

Okullar tüm bu ücretleri toplayarak tahmini toplam masraf (Estimated Total Cost) dedikleri bir rakam belirler ve burs başvurunuz yoksa tahmini belirledikleri bu toplam rakamı gösteren bir banka mektubu isterler. Okulların istemiş oldukları bu mektup mecburi bir mektuptur. Bu mektup teminat mektubu anlamına gelmez. Gerekli prosedürü tamamlamak için gerekli olan bir evraktır. Bu banka mektubu ellerine ulaştığında vize için gerekli formların hazırlanmasına başlarlar. Bu toplam rakam ailenin kafasını karıştırır çünkü okulun web sitesinde gördükleri okul ve konaklama ücretleri farklı olmaktadır. Okulların net toplam rakam belirleyebilmeleri ancak öğrencinin alacağı dersler, kalacağı yurt, almak istediği yemek planı vs detaylar belli olduktan sonra belirlenebilir.

 •  Lisans Programlarına Başvuru Evrakları:
 • Lise Diploması
 • Transkript
 • TOEFL Dil yeterlilik belgesi 213 ve üzeri
 • SAT sınav sonuçlarınız
 • Akademik referans (2 tane)
 • Niyet Mektubu
 • Fotoğraf
 • Yükseklisans Programlarına Başvuru Evrakları:
 • Lisans Diploması
 • Transkript
 • TOEFL Yabancı Dil yeterlilik belgesi, 213 ve üzeri
 • Akademik referans (2 tane)
 • Niyet Mektubu
 • Fotoğraf
 • CV
 • Program Türüne göre Pre-master, GMAT, GRE sonuçları da istenebilmektedir.

Amerika’nın en iyi ilk 10 Üniversite Listesi

Eğitim Ekonomisi

Related post