Tags : görüş

Haberler

“Eğitimin ülke ekonomisine katkısı oldukça yüksek. “

Birleşik Krallık’ta, eğitimin ekonomiye katkısı oldukça yüksek. Oxford Economics tarafından yapılan bir araştırmaya göre , Birleşik Krallık’ta üniversiteler , ülke ekonomisine 95 milyar Sterlin katkı sağlıyor. Birleşik Krallık’ta üniversiteler kendi faaliyetleriyle, gayri safi yurt içi hasılasına 21,5 milyar Sterlin gelir getiriyorlar. Aynı araştırmaya göre ülkede eğitim sektöründe 940 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Bu ülkedeki […]Read More

Gündem Makale

Görüş: Eğitim ve Ekonomi İlişkisi

Prof. Dr. Ersan ÖZPAU İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D. İnsan ihtiyaçları arasında önemli bir yer tutan eğitimin, ekonomi ile doğrudan veya dolaylı olarak pek çok bağlantısı bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin eğitime, bilime özel bir önem verdikleri görülmektedir. Toplumlar eğitim düzeyinin artmasıyla verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma, aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna […]Read More