Tags : covid

manset-2 manset-sol

COVID-19’un dünya ekonomisi ve yükseköğretim üzerindeki etkisi

Marguerite J. Dennis / St. John’s University in New York COVID-19’un yükseköğretim üzerindeki etkisini hesaplamadan önce virüsün dünya genelinde ülkelerin finansal istikrarını nasıl etkilediğini anlamamız gerekir. Pandemi nedeniyle birçok ülkenin ekonomisi sarsıldı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik zorluklar, ailelerin gelecekte çocuklarının yükseköğretim tercihlerini finanse etme kapasitelerini etkileyecektir. Yükseköğretim harcamasını da içeren tüketici giderleri, […]Read More

Haberler Makale

Pandeminin Toplumsal, Siyasi, Ekonomik ve Psikolojik Sonuçları

Russell Sage Vakfı COVID-19 pandemisi, ekonomik krizle sonuçlanan bir kamu sağlığı krizidir ve birkaç ay içinde önceki on yılın iş kazanımlarını aşan iş kayıplarına ve hayatın tüm yönleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Hükümetler, eğitim kurumları ve işletmelerin pandemiye verdiği değişen yanıtlar, virüsün farklı şekillerde yayılmasına ve etkilerinin coğrafya, ırk, etnik köken, cinsiyet ve toplumsal […]Read More