Tags : akademik makale

Gündem Makale

Görüş: Eğitim ve Ekonomi İlişkisi

Prof. Dr. Ersan ÖZPAU İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D. İnsan ihtiyaçları arasında önemli bir yer tutan eğitimin, ekonomi ile doğrudan veya dolaylı olarak pek çok bağlantısı bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinin eğitime, bilime özel bir önem verdikleri görülmektedir. Toplumlar eğitim düzeyinin artmasıyla verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma, aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna […]Read More