Socrates Ödülü TBS’in

 Socrates Ödülü TBS’in

Avrupa İş Konseyinin (Europe Business Assembly) bir parçası olan Sokrates Ödül Değerlendirme Komitesi (International Socrates Award Nomination Committee) Akademik Birlik Konseyi tarafından Tarabya İngiliz Okullarına “Eğitimde uluslararası standartlar”, ‘Eğitim yönetimi ve eğitim metotları” konularında Avrupa Kalite Ödülü (European Quality) layık görüldü.

Akademik Birlik Konseyi (AU), 30 ülkeden önde gelen bilim insanları, rektörler ve akademisyenlerden oluşan 240`tan fazla üyeye sahip. Akademik Birlik, okullarda uluslararası standartlarda eğitim metodlarının uygulanması ve güçlendirilmesi, eğitim yönetimi ve bunun neticesinde mezun başarısı konularında aktif olarak çalışmakta. Ayrıca, uluslararası standartlarda bölgesel farkındalığı yakalamış profesyonel eğitimci ve kurumların başarılarının kamuoyuna duyurulması, Akademik Birliğin temel görevleri arasında.

“Avrupa Kalite” ödül projesi, kaliteli ve başarılı performans gösteren, en iyi bölgesel şirketleri ve eğitim kurumlarını ön plana çıkarmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Adayların seçim süreci birçok bilimsel alandan uzmanların araştırmasına ve Sokrates Adaylık Komitesi ortaklarının önerilerine dayanıyor. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası belgelendirme kuruluşları, bölgesel ve ulusal dernekler, kongreler, forumlar, sergiler ve endüstri medyasından veri toplama adayların hazırlanmasında başlıca temel yapılardır.

Eğitim alanında “Avrupa Kalite” ödülüne aday seçerken, Sokrates Adaylık Komitesi uzmanlarına aşağıdaki seçim kriterleri rehberlik eder.

Modern ve kaliteli yönetim sistemlerinin uygulanması, ulusal ve uluslararası akreditasyon, belgelendirme, eğitim programları kalitesi ve kaynakları, mezunların kabul edildiği üniversiteler, ulusal ve uluslararası eğitim forumlarına, fuarlara, sergilere aktif katılım, profesyonel eğitim kadrosu ile öğretim ve kurumun bölgesinde sahip olduğu itibar.

Eğitim Ekonomisi

Related post