İngiltere’de Okullardan Sorumlu Bakan Covid-19’un yarattığı aksaklığın telafisi için okul günlerinin uzatılması gerekir.”

 İngiltere’de Okullardan Sorumlu Bakan Covid-19’un yarattığı aksaklığın telafisi için okul günlerinin uzatılması gerekir.”

Zoe Tidman

İngiltere’de Okullardan Sorumlu Bakan Nick Gibb, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde kaybedilen zamanın telafisi için okul günlerinin uzatılması fikrini “anlaşılır” bulduğunu belirtti.

Hükümet, telafi planları kapsamında, okul günlerinin uzatılması konusunun halihazırda değerlendirildiğini ifade ederken,  bu konudaki fikri sorulan Bakan Gibb “Bu anlaşılır bir talep, değil mi?”  yanıtı verdi. Bakan, pandemi yüzünden eğitim süresinde kayıp yaşandıysa, bu kayıp zamanı telafi etmenin bir yolu da, derslere daha fazla zaman ayrılmasıdır” dedi.

İngiltere’de Okullardan Sorumlu Bakan Nick Gibb

Bakan Gibb, milletvekilleriyle yaptığı görüşmede Eğitim Telafi Komiseri’nin konuyu “büyük ciddiyetle ele aldığını” söyledi.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson da yaptığı bir açıklamada, İngiltere’de öğrencilerin iki ulusal karantina döneminde, okuldan ayrı kalmalarının sonucu olarak, eğitimde yaşanan aksaklıklar dolayısıyla, okul günlerinin uzatılabileceği belirtmişti.

Bakan Williamson, çocukların, kayıp zamanı telafi edebilmesi için, değerlendirilen diğer seçenekler arasında, beş dönemlik bir akademik yılın da olduğunu söylemişti.

Eğitim Bakanı Gibb , Perşembe günü yaptığı konuşmada, İngiltere’den daha fazla “ders saatine” sahip olan, ABD, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin, okul günleri hakkındaki düzenlemelerinin, İngiliz hükümeti tarafından incelendiğini belirtmişti. Bakan Gibb aynı zamanda, İngiltere’de ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okul günlerinin “büyük ölçüde benzer uzunlukta” olduğunun altını çizerek ülkenin bu anlamda bir “istisna” olduğunu söyledi.

Gibb, milletvekilleriyle yaptığı görüşmede de  Eğitim Telafisi Komiseri Sir Kevan Collins’in, pandemi nedeniyle kaybedilen ders saatlerinin, yaz döneminde nasıl telafi edilebileceğine ilişkin önerileri  daha detaylı olarak paylaşacağını belirtti. 

Eğitim Telafi Komiseri Sir Kevan Collins,  Covid-19’un çocuklar üzerinde yarattığı etkinin üstesinden gelinebilmesi için, akademik çalışmaların yanı sıra, spor ve müzik alanlarında da ek dersler konulması gerekeceğini söylemişti. Collins, öğretmenlerden “çocuklar için eğitim süresini artırmalarının” ve eksik olabilecek konuların, tekrar üzerinden geçmelerinin isteneceğini belirtmişti.

Okul müdürleri, veliler ve milletvekillerinden oluşan bir grup, İngiltere’deki ilkokul öğrencilerine yönelik resmi sınavların durdurulmasını istemiş, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar sebebiyle  derslerin telafi edilmesine fırsat verilmesi yönünde hükümete çağrıda bulunmuşlardı.

Uzmanlar da,  kısıtlamalardan dolayı,  çocukların sosyalleşmeden geçirdikleri zaman için , fazladan okul günleri yerine  oyun zamanlarına öncelik verilmesi gerektiği önerisinde bulunuyor.

    

Eğitim Ekonomisi

Related post