Öğrencilere 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyeti

 Öğrencilere 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyeti

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırma hedefiyle, ‘’Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi’’ hazırladı. Öğrenciler, ortaöğretimde 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirecek ve bu faaliyetler mezuniyetlerinde belgelendirilecek.

Hedef, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olmasına katkı sağlamak. Yönergeyle, öğrencilerde etkili iletişim ve öz güvenin geliştirilmesi, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özendirilmesi amaçlanıyor. Bu programla, öğrencilere, liderlik, ekip içinde çalışma ve koordinasyon gibi yetkinlikler kazandırılacak. Okullarda, öğretmenler kurulu kararıyla “sosyal sorumluluk kulübü” adı altında
öğrenci kulüpleri kurulabilecek.

Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanacak ve bu kapsamdaki her bir saat, 60 dakika üzerinden değerlendirilecek. Bu faaliyetler puanla değerlendirilmeyecek, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek. Belgeler, E-Okul sistemindeki “Sosyal Etkinlik
Modülü”ne işlenerek, öğrenci gelişim dosyasında yer alacak.

Kaynak: MEB

Eğitim Ekonomisi

Related post