Lise öğrencileri “Temel Hukuk Bilgisi” alacak

 Lise öğrencileri “Temel Hukuk Bilgisi” alacak

Eğitim Bakanlığı, liselerde seçmeli dersler kapsamına aldığı Temel Hukuk Bilgisi Dersi’nin içeriğini kamuoyuyla paylaştı.

Öğrenciler, dersin “Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?” ünitesinde, belirlenmiş konularla ilgili kamu hukuku ve özel hukuk dallarında dava dosyası hazırlayacaklar ve canlandırma yapacaklar.

Temel Hukuk Bilgisi Dersi, lise 10, 11 ve 12. sınıflarda, haftada 2 saat olmak üzere, toplam 72 saat olarak verilecek. Hedef öğrencilere temel hukuk okur-yazarlığı kazandırmak.

Dava dosyaları hazırlayacaklar

Ders müfredatında, öğrencilerin, hak arama ve haklarını korumada ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, değer ve tutum kazanmaları da amaçlanıyor.

Dersi alacak öğrenciler, temel hukuki kavramlar ve süreçler konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olarak, toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olmayı öğrenecek. Öğrenciler bu ders ile demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarını benimsemeyi, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olmayı ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilme gibi becerileri kazanacak.

Öğrenciler dava dosyaları hazırlayacaklar, bir mahkeme salonunda gibi canlandırma yapacaklar. Ders müfredadı ” sorumluluk, adalet, yasallık, uzlaşı, muhakeme” gibi ana temalar öne çıkarılarak hazırlandı.

Temel Hukuk Dersi hayatla ilişkilendirilecek

Öğretim programında yer alan konuların işlenmesinde, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine imkan sağlayan etkinlik ve çalışmalara da yer verilecek. Yaklaşımları tartışabilme imkanı ile sorgulama yapma becerisi kazandıracak olan hukuk dersinde öğrenciler, diğer öğrencilerle takım çalışması yapma imkanı da bulacak.

Kaynak : MEB

Eğitim Ekonomisi

Related post