Çocuğu okula giden annelere destek başvuruları başladı.

 Çocuğu okula giden annelere destek başvuruları başladı.

Çocuğu okula giden annelere destek başvuruları başladı. 5 bin 782 TL ödeme yapılacak

Çocuğu okula giden annelere ‘’Sosyal ve Ekonomik Destek’’ adı altında ödeme yapılacak. SED ödemeleri ile ilgili e- devlet üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile psiko – sosyal destek için başvurular başladı’’ denildi.


Başvurular nasıl değerlendirilecek?


SED ödemeleri kapsamında önce  aile hakkında araştırma ve inceleme yapılacak. Ailenin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilirken bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların aile içindeki yeri, okula devam durumları, çocukların korunma ihtiyacı içinde olup olmadıkları, aile içinde bireylerin iletişimleri, yaşanılan yerin fiziki koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurulacak. İnceleme sonrası uygun görülmeyen aileler ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyorsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına
yönlendirilecekler.

Destek ödemesine kimler başvurabilir?

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.


-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler. Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Kimlere, ne kadar destek verilecek?


Bu destek kapsamında çocuğu okula giden ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılacak.


Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 TL ,
İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 TL ,
Ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 TL
Yükseköğrenimde okuyan için İSE 6 bin 505 TL
destek verilecek.

Eğitim Ekonomisi

Related post