The Internationalization of Education in Turbulent Times: Opportunities and Challenges

 The Internationalization of Education in Turbulent Times: Opportunities and Challenges

Tarabya İngiliz Okulları ve NCUK (The University Consortium) işbirliği ile düzenlenen “Çalkantılı Zamanlarda Eğitimin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Zorluklar” isimli panel, Tarabya İngiliz Okulları Yeniköy Kampüsünde gerçekleşti.

Panele Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Akif Kireçci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, NCUK Bölge Direktörü Adam Connor, English UK Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips, İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, Eski MEB Müsteşar yardımcısı ve Özel Okullar Genel Müdürü Dr Muammer Yıldız, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

English UK Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips

English UK Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips; “Pandeminin zorlu şartları uluslararası öğrenci mobilizasyonunu etkiledi, bu bağlamda TBS ve NCUK işbirliği heyecan verici.”

Panelin açılış konuşmasını  English UK Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips yaptı.

Phillips konuşmasında, TBS’in amacının uluslararası öğrenciler için en iyi eğitim fırsatlarını sunmak olduğunu belirtti.  Öğrencilerin hem kendi kültürlerini korumalarının hem de uluslar aşırı bir konumdan dünyaya bakmalarının önemini vurgulayan Phillips,  TBS’in sunmuş olduğu eğitim olanaklarının zenginliğinden bahsetti.

 Phillips ayrıca TBS’in eğitim alanında birçok öncü inovasyona imza atmış olduğunu vurguladı. TBS’in küresel bağlamda zengin bir öğrenci profili sunduğu; bu doğrultuda açık fikirli, özgür düşünceli bireyler yetiştirmenin TBS’in temel misyonlarından biri olduğunu söyleyen Phillips,  TBS ile NCUK’in misyonlarının birbirine benzediğini ifade etti.

 Philips, pandeminin zorlu şartlarının uluslararası öğrenci mobilizasyonunu etkilediğini, bu bağlamda TBS ve NCUK işbirliğinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

English UK Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips’in konuşmasının ardından kürsüye gelen  NCUK Bölge Direktörü Adam Connor, NCUK ile tanışmanın fantastik ve heyecan verici bir deneyim olacağını vurgularken özellikle pandemic sonrası NCUK’in öneminin giderek artmış olduğundan bahsetti.

Connor, bir yıl sürecek eğitimin, öğrenciler hangi alana yönelecekse o alana yönelik bir eğitim olanağı sunduğunu belirterek, bu durumun büyük bir niteliksel yenilik olduğunu ifade etti.

NCUK Bölge Direktörü Adam Connor

NCUK Bölge Direktörü Adam Connor’ın konuşmasından ardından heyecanla beklenen panel başladı.

İsmi,  “The Internationationalization of education in turbulent times: Opportunities and Challenges” olarak belirlenen Panel, Steve Phillips’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Prof. Dr. Soner Yıldırım, pandeminin başında çoğu eğitim sisteminin derinden değiştiğini ifade ederek, bu süreci yönetmenin ve bu süreçle mücadele etmenin kolay olmadığını ama bir şekilde bu sisteme adapte olduğunu ifade etti. 

Halen bazı öğrencilerin evde kalıp online eğitimi tercih ettiğini, bazılarının ise yüz yüze eğitime dönmenin sevincini yaşadığını belirten Yıldırım, bu dönemin zorluklarından bahsederken, özellikle öğrencilerin online eğitimde kendilerini motive etme konusunda oldukça zorlandıklarını belirtti.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım

Online üniversite, online okul modelinin halen bir “ün” kaybı olarak görülüp görülmeme mevzusuna değinen Yıldırım,  bunu online eğitimin bir zorluğu olarak tanımladı.

Online eğitimin imkanları konusunda ise, herkesin çok çeşitli bilgilere ulaşımının eskisine nazaran daha hızlı ve kolay olduğunu ifade eden Yıldırım, bu bağlamda bilgiye erişmenin eskisinden çok daha kolay ve erişilebilir olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Soner Yıldırım Online süreçte öğrencileri motive etmenin üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir konu olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi ise dünyanın her zamankinden çok daha fazla değiştiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirtti.

Kireçci, Dünya üzerindeki güç dengelerinin giderek değiştiğini, COVİD dönemi sonrası insanların gerçek hayatla bağ kurmalarının eskiye nazaran zorlaştığını ve sanal olmayan gerçek dünya tecrübelerinin azaldığına dikkat çekti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Akif Kireçci,

Pandeminin insanların hayatını derinden etkilediğini söyleyen Kireçci, öğrencilerin gerçek yaşamdan koptuklarını ve eğitime ulaşma konusunda eşitsizlik yaşadıklarını belirtti.  

Ayrıca Kireçci, dünyanın çok hızlı değiştiğini, insanların bu hıza adapte olma durumlarının eskiye oranla arttığını dile getirdi.

Kireçi’ye göre öğrenciler bu sürece hızlıca alıştılar ve eğitim teknolojilerini kullanmaya başladılar. Bunu deneyimlemenin bir tür avantaj olduğunu belirten Kireççi, yeni teknoloji aygıtlarına ulaşmanın ve bilgiye erişebilirliğin bu süreçte arttığını ifade etti.

İnsanların iyi ya da kötü diye tanımlanabilecek olaylardan internet sayesinde eskisinden çok daha hızlı haberdar olduğunu belirten Kireçci, bu zorlu zamanlara bir şekilde adapte olunduğunu açıkladı.

NCUK Bölge Direktörü Adam Connor, “Bizim bugün TBS’ i burada ziyaret etmemiz büyük bir öneme sahip. Bu heyecan verici” diyerek sözlerine başladı.

NCUK Bölge Direktörü Adam Connor

Connor,  NCUK işbirliğinde birçok deneyim kazanmanın önemini vurguladı ve amaçlarının yalnızca kaliteli bir eğitim sunmak olmadığını belirtti.

Connor, farklı bir ülkede eğitim almanın zorluğu bulunduğunu ancak bunun birçok fırsatı da beraberinde getirdiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Connor, online eğitimden farklı olarak bu işbirliğinin birçok farklı deneyim sunduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt Obe, pandeminin iş dünyası açısından bakıldığında birçok değişiklik meydana getirdiğini ifade ederek sözlerine başladı. Bu değişiklerin yerel olmadığını, küresel bir değişiklik olduğunu vurguladı.

Gaunt, bu pandemi sonrası dönemde eğitimdeki birçok geleneksel yöntemin sorgulandığını söyleyerek uzaktan eğitim platformlarının eğitimdeki rolü ve öneminin arttığını belirtti.

İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt

Ülkeler arası iletişimin her zamankinden daha fazla olduğu dile getiren Gaunt, bütün bunların business ile ilgili olduğunu ve eğitimdeki değişikliğin aslında iş dünyasını da etkilediğini vurguladı.

Gaunt, bu süreçte yeşil teknoloji gibi bir kavramın ortaya çıktığını ve üniversite eğitimlerinin de bundan etkilendiğini belirtti. Ancak bu büyük değişime bazı ülkelerin diğerleri kadar hazır olmadığını söyleyen Gaunt, On yıl evvel olmayan şeylere (sosyal medya gibi) bugün çok tanıdık olduğumuzu söyledi. İnsanların internet üzerinden birbirlerini izlediğini belirten Gaunt, bu durumun iş dünyasına yansımasının birçok alanlarda gerçekleştiğini ve  birçok şirketin bu bağlamda kendini yenilediğini belitti.

Panelin bitiminde sahneye gelen Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin, İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt’a plaket takdim etti. Diğer katılımcılara verilen plaketlerden sonra panel sona erdi.

Eğitim Ekonomisi

Related post