Prof. Dr. Anne Green

Görüş manset-4 manset-sol

COVID-19’un Eğitim ve Öğretim Üzerindeki Etkileri: Zorluklar ve Fırsatlar

Prof. Dr. Anne Green  – Birmingham Üniversitesi Profesör Anne Green, mevcut durumda karşı karşıya kalınan birçok zorluk ile birlikte koronavirüsün sektörü yeniden şekillendirmeye ve dönüştürmeye yönelik sağladığı fırsatları da kapsayacak şekilde COVID-19’un eğitim ve beceriler üzerindeki etkisini ele aldı. Okulların kapatılması ve eğitim başarısına ilişkin olarak öne çıkan eşitsizlikler Pandemi sebebiyle online eğitime geçilmesine rağmen, […]Read More